FACULTY RESEARCH

Faculty List

Hsian-Rong Tseng, Ph.D.

Work Email Address: hrtseng@mednet.ucla.edu

Fax Number: 310-206-8975

Lab Number: 310-206 7320

Office Phone Number: 310-794-1977

http://faculty.pharmacology.ucla.edu/institution/personnel?personnel_id=45737

Google Scholar

Work Address:
CNSI, 570 Westwood Plaza
Los Angeles, CA 90095

Department / Division Affiliations
Professor, Molecular & Medical Pharmacology
Faculty, Crump Institute for Molecular Imaging
Member, JCCC Cancer Molecular Imaging

Research Interests
Dr. Hsian-Rong (HR) Tseng joined the faculty of David Geffen School of Medicine at UCLA in 2003. He is currently a Professor of Molecular & Medical Pharmacology, who also holds joint memberships in the California NanoSystems Institute, Crump Institute for Molecular Imaging, and Jonsson Comprehensive Cancer Center on the UCLA campus. His research interest falls in developing nanotechnology-enabled diagnostic and therapeutic solutions for cancer and genetic diseases.


Publications

A selected list of publications:

Jan Yu Jen, Yoon Junhee, Chen Jie-Fu, Teng Pai-Chi, Yao Nu, Cheng Shirley, Lozano Amber, Chu Gina C Y, Chung Howard, Lu Yi-Tsung, Chen Pin-Jung, Wang Jasmine J, Lee Yi-Te, Kim Minhyung, Zhu Yazhen, Knudsen Beatrice S, Feng Felix Y, Garraway Isla P, Gao Allen C, Chung Leland W K, Freeman Michael R, You Sungyong, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M   A Circulating Tumor Cell-RNA Assay for Assessment of Androgen Receptor Signaling Inhibitor Sensitivity in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Theranostics, 2019; 9(10): 2812-2826.
Dong Jiantong, Zhang Ryan Y, Sun Na, Smalley Matthew, Wu Zipeng, Zhou Anqi, Chou Shih-Jie, Jan Yu Jen, Yang Peng, Bao Lirong, Qi Dongping, Tang Xinghong, Tseng Patrick, Hua Yue, Xu Dianwen, Kao Rueihung, Meng Meng, Zheng Xirun, Liu Ying, Vagner Tatyana, Chai Xiaoshu, Zhou Dongjing, Li Mengyuan, Chiou Shih-Hwa, Zheng Guangjuan, Di Vizio Dolores, Agopian Vatche G, Posadas Edwin, Jonas Steven J, Ju Shin-Pon, Weiss Paul S, Zhao Meiping, Tseng Hsian-Rong, Zhu Yazhen   Bio-Inspired NanoVilli Chips for Enhanced Capture of Tumor-Derived Extracellular Vesicles: Toward Non-Invasive Detection of Gene Alterations in Non-Small Cell Lung Cancer ACS applied materials & interfaces, 2019; 11(15): 13973-13983.
Reis-Sobreiro Mariana, Chen Jie-Fu, Novitskaya Tatiana, You Sungyong, Morley Samantha, Steadman Kenneth, Gill Navjot Kaur, Eskaros Adel, Rotinen Mirja, Chu Chia-Yi, Chung Leland W K, Tanaka Hisashi, Yang Wei, Knudsen Beatrice S, Tseng Hsian-Rong, Rowat Amy C, Posadas Edwin M, Zijlstra Andries, Di Vizio Dolores, Freeman Michael R   Emerin Deregulation Links Nuclear Shape Instability to Metastatic Potential Cancer research, 2018; 78(21): 6086-6097.
Court Colin M, Hou Shuang, Winograd Paul, Segel Nicholas H, Li Qingyu Wilda, Zhu Yazhen, Sadeghi Saeed, Finn Richard S, Ganapathy Ekambaram, Song Min, French Samuel W, Naini Bita V, Sho Shonan, Kaldas Fady M, Busuttil Ronald W, Tomlinson James S, Tseng Hsian-Rong, Agopian Vatche G   A novel multimarker assay for the phenotypic profiling of circulating tumor cells in hepatocellular carcinoma Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 2018; 24(7): 946-960.
Wang Fang, Yang Peng, Choi Jin-Sil, Antovski Petar, Zhu Yazhen, Xu Xiaobin, Kuo Ting-Hao, Lin Li-En, Kim Diane N H, Huang Pin-Cheng, Xu Haoxiang, Lee Chin-Fa, Wang Changchun, Hsu Cheng-Chih, Chen Kai, Weiss Paul S, Tseng Hsian-Rong   Cross-Linked Fluorescent Supramolecular Nanoparticles for Intradermal Controlled Release of Antifungal Drug-A Therapeutic Approach for Onychomycosis ACS nano, 2018; 12(7): 6851-6859.
Xu Xiaobin, Hou Shuang, Wattanatorn Natcha, Wang Fang, Yang Qing, Zhao Chuanzhen, Yu Xiao, Tseng Hsian-Rong, Jonas Steven J, Weiss Paul S   Precision-Guided Nanospears for Targeted and High-Throughput Intracellular Gene Delivery ACS nano, 2018; 12(5): 4503-4511.
He Weiling, Zhang Hui, Wang Yuefeng, Zhou Yanbin, Luo Yifeng, Cui Yongmei, Jiang Neng, Jiang Wenting, Wang Han, Xu Di, Li Shuhua, Wang Zhuo, Chen Yangshan, Sun Yu, Zhang Yang, Tseng Hsian-Rong, Zou Xuenong, Wang Liantang, Ke Zunfu   CTHRC1 induces non-small cell lung cancer (NSCLC) invasion through upregulating MMP-7/MMP-9 BMC cancer, 2018; 18(1): 400.
Court Colin M, Ankeny Jacob S, Sho Shonan, Winograd Paul, Hou Shuang, Song Min, Wainberg Zev A, Girgis Mark D, Graeber Thomas G, Agopian Vatche G, Tseng Hsian-Rong, Tomlinson James S   Circulating Tumor Cells Predict Occult Metastatic Disease and Prognosis in Pancreatic Cancer Annals of surgical oncology, 2018; 25(4): 1000-1008.
Yao Nu, Jan Yu-Jen, Cheng Shirley, Chen Jie-Fu, Chung Leland Wk, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M   Structure and function analysis in circulating tumor cells: using nanotechnology to study nuclear size in prostate cancer American journal of clinical and experimental urology, 2018; 6(2): 43-54.
Salem Ahmed F, Wang Si, Billet Sandrine, Chen Jie-Fu, Udompholkul Parima, Gambini Luca, Baggio Carlo, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M, Bhowmick Neil A, Pellecchia Maurizio   Reduction of Circulating Cancer Cells and Metastases in Breast-Cancer Models by a Potent EphA2-Agonistic Peptide-Drug Conjugate Journal of medicinal chemistry, 2018; 61(5): 2052-2061.
Shen Mo-Yuan, Chen Jie-Fu, Luo Chun-Hao, Lee Sangjun, Li Cheng-Hsuan, Yang Yung-Ling, Tsai Yu-Han, Ho Bo-Cheng, Bao Li-Rong, Lee Tien-Jung, Jan Yu Jen, Zhu Ya-Zhen, Cheng Shirley, Feng Felix Y, Chen Peilin, Hou Shuang, Agopian Vatche, Hsiao Yu-Sheng, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M, Yu Hsiao-Hua   Glycan Stimulation Enables Purification of Prostate Cancer Circulating Tumor Cells on PEDOT NanoVelcro Chips for RNA Biomarker Detection Advanced healthcare materials, 2018; 7(3): 78-93.
Jan Yu Jen, Chen Jie-Fu, Zhu Yazhen, Lu Yi-Tsung, Chen Szu Hao, Chung Howard, Smalley Matthew, Huang Yen-Wen, Dong Jiantong, Chen Li-Ching, Yu Hsiao-Hua, Tomlinson James S, Hou Shuang, Agopian Vatche G, Posadas Edwin M, Tseng Hsian-Rong   NanoVelcro rare-cell assays for detection and characterization of circulating tumor cells Advanced drug delivery reviews, 2018; 125(5): 78-93.
Hou Shuang, Chen Jie-Fu, Song Min, Zhu Yazhen, Jan Yu Jen, Chen Szu Hao, Weng Tzu-Hua, Ling Dean-An, Chen Shang-Fu, Ro Tracy, Liang An-Jou, Lee Tom, Jin Helen, Li Man, Liu Lian, Hsiao Yu-Sheng, Chen Peilin, Yu Hsiao-Hua, Tsai Ming-Song, Pisarska Margareta D, Chen Angela, Chen Li-Ching, Tseng Hsian-Rong   Correction to Imprinted NanoVelcro Microchips for Isolation and Characterization of Circulating Fetal Trophoblasts: Toward Noninvasive Prenatal Diagnostics ACS nano, 2017; 11(12): 12863.
Hou Shuang, Chen Jie-Fu, Song Min, Zhu Yazhen, Jan Yu Jen, Chen Szu Hao, Weng Tzu-Hua, Ling Dean-An, Chen Shang-Fu, Ro Tracy, Liang An-Jou, Lee Tom, Jin Helen, Li Man, Liu Lian, Hsiao Yu-Sheng, Chen Peilin, Yu Hsiao-Hua, Tsai Ming-Song, Pisarska Margareta D, Chen Angela, Chen Li-Ching, Tseng Hsian-Rong   Imprinted NanoVelcro Microchips for Isolation and Characterization of Circulating Fetal Trophoblasts: Toward Noninvasive Prenatal Diagnostics ACS nano, 2017; 11(8): 8167-8177.
Sho Shonan, Court Colin M, Kim Stephen, Braxton David R, Hou Shuang, Muthusamy V Raman, Watson Rabindra R, Sedarat Alireza, Tseng Hsian-Rong, Tomlinson James S   Digital PCR Improves Mutation Analysis in Pancreas Fine Needle Aspiration Biopsy Specimens PloS one, 2017; 12(1): e0170897.
Sho Shonan, Court Colin M, Winograd Paul, Lee Sangjun, Hou Shuang, Graeber Thomas G, Tseng Hsian-Rong, Tomlinson James S   Precision oncology using a limited number of cells: optimization of whole genome amplification products for sequencing applications BMC cancer, 2017; 17(1): 457.
Chen Jie-Fu, Lu Yi-Tsung, Cheng Shirley, Tseng Hsian-Rong, Figlin Robert A, Posadas Edwin M   Circulating tumor cells in prostate cancer: beyond enumeration Clinical advances in hematology & oncology : H&O, 2017; 15(1): 63-73.
Choi Jin-Sil, Zhu Yazhen, Li Hongsheng, Peyda Parham, Nguyen Thuy Tien, Shen Mo Yuan, Yang Yang Michael, Zhu Jingyi, Liu Mei, Lee Mandy M, Sun Shih-Sheng, Yang Yang, Yu Hsiao-Hua, Chen Kai, Chuang Gary S, Tseng Hsian-Rong   Cross-Linked Fluorescent Supramolecular Nanoparticles as Finite Tattoo Pigments with Controllable Intradermal Retention Times ACS nano, 2017; 11(1): 153-162.
Cheng Shirley, Chen Jie-Fu, Lu Yi-Tsung, Chung Leland W K, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M   Applications of circulating tumor cells for prostate cancer Asian journal of urology, 2016; 3(4): 254-259.
Wang Ruoxiang, Chu Gina C Y, Mrdenovic Stefan, Annamalai Alagappan A, Hendifar Andrew E, Nissen Nicholas N, Tomlinson James S, Lewis Michael, Palanisamy Nallasivam, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M, Freeman Michael R, Pandol Stephen J, Zhau Haiyen E, Chung Leland W K   Cultured circulating tumor cells and their derived xenografts for personalized oncology Asian journal of urology, 2016; 3(4): 240-253.
Liu Shijie, Tian Zuhong, Zhang Lei, Hou Shuang, Hu Sijun, Wu Junshen, Jing Yuming, Sun Huimin, Yu Fei, Zhao Libo, Wang Ruoxiang, Tseng Hsian-Rong, Zhau Haiyen E, Chung Leland W K, Wu Kaichun, Wang Hao, Wu Jason Boyang, Nie Yongzhan, Shao Chen   Combined cell surface carbonic anhydrase 9 and CD147 antigens enable high-efficiency capture of circulating tumor cells in clear cell renal cell carcinoma patients Oncotarget, 2016; 7(37): 59877-59891.
Court Colin M, Ankeny Jacob S, Sho Shonan, Hou Shuang, Li Qingyu, Hsieh Carolyn, Song Min, Liao Xinfang, Rochefort Matthew M, Wainberg Zev A, Graeber Thomas G, Tseng Hsian-Rong, Tomlinson James S   Reality of Single Circulating Tumor Cell Sequencing for Molecular Diagnostics in Pancreatic Cancer The Journal of molecular diagnostics : JMD, 2016; 18(5): 688-696.
Chen Jie-Fu, Zhu Yazhen, Lu Yi-Tsung, Hodara Elisabeth, Hou Shuang, Agopian Vatche G, Tomlinson James S, Posadas Edwin M, Tseng Hsian-Rong   Clinical Applications of NanoVelcro Rare-Cell Assays for Detection and Characterization of Circulating Tumor Cells Theranostics, 2016; 6(9): 1425-39.
Nair Baiju G, Hagiwara Kyoji, Ueda Motoki, Yu Hsiao-Hua, Tseng Hsian-Rong, Ito Yoshihiro   High Density of Aligned Nanowire Treated with Polydopamine for Efficient Gene Silencing by siRNA According to Cell Membrane Perturbation ACS applied materials & interfaces, 2016; 8(29): 18693-700.
Zhao Libo, Tang Chuanhao, Xu Li, Zhang Zhen, Li Xiaoyan, Hu Haixu, Cheng Si, Zhou Wei, Huang Mengfei, Fong Anna, Liu Bing, Tseng Hsian-Rong, Gao Hongjun, Liu Yi, Fang Xiaohong   Enhanced and Differential Capture of Circulating Tumor Cells from Lung Cancer Patients by Microfluidic Assays Using Aptamer Cocktail Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2016; 12(8): 1072-81.
Liu Yang, Du Juanjuan, Choi Jin-Sil, Chen Kuan-Ju, Hou Shuang, Yan Ming, Lin Wei-Yu, Chen Kevin Sean, Ro Tracy, Lipshutz Gerald S, Wu Lily, Shi Linqi, Lu Yunfeng, Tseng Hsian-Rong, Wang Hao   A High-Throughput Platform for Formulating and Screening Multifunctional Nanoparticles Capable of Simultaneous Delivery of Genes and Transcription Factors Angewandte Chemie (International ed. in English), 2016; 55(1): 169-73.
Hou Shuang, Choi Jin-Sil, Garcia Mitch Andre, Xing Yan, Chen Kuan-Ju, Chen Yi-Ming, Jiang Ziyue K, Ro Tracy, Wu Lily, Stout David B, Tomlinson James S, Wang Hao, Chen Kai, Tseng Hsian-Rong, Lin Wei-Yu   Pretargeted Positron Emission Tomography Imaging That Employs Supramolecular Nanoparticles with in Vivo Bioorthogonal Chemistry ACS nano, 2016; 10(1): 1417-24.
Jiang Runze, Lu Yi-Tsung, Ho Hao, Li Bo, Chen Jie-Fu, Lin Millicent, Li Fuqiang, Wu Kui, Wu Hanjie, Lichterman Jake, Wan Haolei, Lu Chia-Lun, OuYang William, Ni Ming, Wang Linlin, Li Guibo, Lee Tom, Zhang Xiuqing, Yang Jonathan, Rettig Matthew, Chung Leland W K, Yang Huanming, Li Ker-Chau, Hou Yong, Tseng Hsian-Rong, Hou Shuang, Xu Xun, Wang Jun, Posadas Edwin M   A comparison of isolated circulating tumor cells and tissue biopsies using whole-genome sequencing in prostate cancer Oncotarget, 2015; 6(42): 44781-93.
Rim You Seung, Bae Sang-Hoon, Chen Huajun, Yang Jonathan L, Kim Jaemyung, Andrews Anne M, Weiss Paul S, Yang Yang, Tseng Hsian-Rong   Printable Ultrathin Metal Oxide Semiconductor-Based Conformal Biosensors ACS nano, 2015; 9(12): 12174-81.
Chen Jie-Fu, Ho Hao, Lichterman Jake, Lu Yi-Tsung, Zhang Yang, Garcia Mitch A, Chen Shang-Fu, Liang An-Jou, Hodara Elisabeth, Zhau Haiyen E, Hou Shuang, Ahmed Rafi S, Luthringer Daniel J, Huang Jiaoti, Li Ker-Chau, Chung Leland W K, Ke Zunfu, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M   Subclassification of prostate cancer circulating tumor cells by nuclear size reveals very small nuclear circulating tumor cells in patients with visceral metastases Cancer, 2015; 121(18): 3240-51.
Court Colin M, Ankeny Jacob S, Hou Shuang, Tseng Hsian-Rong, Tomlinson James S   Improving pancreatic cancer diagnosis using circulating tumor cells: prospects for staging and single-cell analysis Expert review of molecular diagnostics, 2015; 15(11): 1491-504.
Hou Shuang, Choi Jin-sil, Chen Kuan-Ju, Zhang Yang, Peng Jinliang, Garcia Mitch A, Yu Jue-Hua, Thakore-Shah Kaushali, Ro Tracy, Chen Jie-Fu, Peyda Parham, Fan Guoping, Pyle April D, Wang Hao, Tseng Hsian-Rong   Supramolecular nanosubstrate-mediated delivery for reprogramming and transdifferentiation of mammalian cells Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2015; 11(21): 2499-504.
Ke Zunfu, Lin Millicent, Chen Jie-Fu, Choi Jin-Sil, Zhang Yang, Fong Anna, Liang An-Jou, Chen Shang-Fu, Li Qingyu, Fang Wenfeng, Zhang Pingshan, Garcia Mitch A, Lee Tom, Song Min, Lin Hsing-An, Zhao Haichao, Luo Shyh-Chyang, Hou Shuang, Yu Hsiao-Hua, Tseng Hsian-Rong   Programming thermoresponsiveness of NanoVelcro substrates enables effective purification of circulating tumor cells in lung cancer patients ACS nano, 2015; 9(1): 62-70.
Lin Millicent, Chen Jie-Fu, Lu Yi-Tsung, Zhang Yang, Song Jinzhao, Hou Shuang, Ke Zunfu, Tseng Hsian-Rong   Nanostructure embedded microchips for detection, isolation, and characterization of circulating tumor cells Accounts of chemical research, 2014; 47(10): 2941-50.
Hsiao Yu-Sheng, Luo Shyh-Chyang, Hou Shuang, Zhu Bo, Sekine Jun, Kuo Chiung-Wen, Chueh Di-Yen, Yu Hsiao-Hua, Tseng Hsian-Rong, Chen Peilin   3D bioelectronic interface: capturing circulating tumor cells onto conducting polymer-based micro/nanorod arrays with chemical and topographical control Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2014; 10(15): 3012-7.
Peng Jinliang, Garcia Mitch Andre, Choi Jin-sil, Zhao Libo, Chen Kuan-Ju, Bernstein James R, Peyda Parham, Hsiao Yu-Sheng, Liu Katherine W, Lin Wei-Yu, Pyle April D, Wang Hao, Hou Shuang, Tseng Hsian-Rong   Molecular recognition enables nanosubstrate-mediated delivery of gene-encapsulated nanoparticles with high efficiency ACS nano, 2014; 8(5): 4621-9.
Lu Yi-Tsung, Zhao Libo, Shen Qinglin, Garcia Mitch A, Wu Dongxia, Hou Shuang, Song Min, Xu Xiaochun, Ouyang Wei-Han, Ouyang William W-L, Lichterman Jake, Luo Zheng, Xuan Xuan, Huang Jiaoti, Chung Leland W K, Rettig Matthew, Tseng Hsian-Rong, Shao Chen, Posadas Edwin M   NanoVelcro Chip for CTC enumeration in prostate cancer patients Methods (San Diego, Calif.), 2013; 64(2): 144-52.
Lee Jae-Hyun, Chen Kuan-Ju, Noh Seung-Hyun, Garcia Mitch André, Wang Hao, Lin Wei-Yu, Jeong Heeyeong, Kong Brian Junoh, Stout David B, Cheon Jinwoo, Tseng Hsian-Rong   On-demand drug release system for in vivo cancer treatment through self-assembled magnetic nanoparticles Angewandte Chemie (International ed. in English), 2013; 52(16): 4384-8.
Shen Qinglin, Xu Li, Zhao Libo, Wu Dongxia, Fan Yunshan, Zhou Yiliang, Ouyang Wei-Han, Xu Xiaochun, Zhang Zhen, Song Min, Lee Tom, Garcia Mitch A, Xiong Bin, Hou Shuang, Tseng Hsian-Rong, Fang Xiaohong   Specific capture and release of circulating tumor cells using aptamer-modified nanosubstrates Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 2013; 25(16): 2368-73.
Hou Shuang, Zhao Haichao, Zhao Libo, Shen Qinglin, Wei Kevin S, Suh Daniel Y, Nakao Aiko, Garcia Mitch A, Song Min, Lee Tom, Xiong Bin, Luo Shyh-Chyang, Tseng Hsian-Rong, Yu Hsiao-hua   Capture and stimulated release of circulating tumor cells on polymer-grafted silicon nanostructures Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 2013; 25(11): 1547-51.
Zhao Libo, Lu Yi-Tsung, Li Fuqiang, Wu Kui, Hou Shuang, Yu Juehua, Shen Qinglin, Wu Dongxia, Song Min, Ouyang Wei-Han, Luo Zheng, Lee Tom, Fang Xiaohong, Shao Chen, Xu Xun, Garcia Mitch A, Chung Leland W K, Rettig Matthew, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M   High-Purity Prostate Circulating Tumor Cell Isolation by a Polymer Nanofiber-Embedded Microchip for Whole Exome Sequencing Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 2013; 52(16): .
Hou Shuang, Zhao Libo, Shen Qinglin, Yu Juehua, Ng Charles, Kong Xiangju, Wu Dongxia, Song Min, Shi Xiaohong, Xu Xiaochun, OuYang Wei-Han, He Rongxian, Zhao Xing-Zhong, Lee Tom, Brunicardi F Charles, Garcia Mitch André, Ribas Antoni, Lo Roger S, Tseng Hsian-Rong   Polymer nanofiber-embedded microchips for detection, isolation, and molecular analysis of single circulating melanoma cells Angewandte Chemie (International ed. in English), 2013; 52(12): 3379-83.
Chen Kuan-Ju, Tang Li, Garcia Mitch André, Wang Hao, Lu Hua, Lin Wei-Yu, Hou Shuang, Yin Qian, Shen Clifton K-F, Cheng Jianjun, Tseng Hsian-Rong   The therapeutic efficacy of camptothecin-encapsulated supramolecular nanoparticles Biomaterials, 2012; 33(4): 1162-9.
Sekine Jun, Luo Shyh-Chyang, Wang Shutao, Zhu Bo, Tseng Hsian-Rong, Yu Hsiao-Hua   Functionalized conducting polymer nanodots for enhanced cell capturing: the synergistic effect of capture agents and nanostructures Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 2011; 23(41): 4788-92.
Chen KJ, Wolahan SM, Wang H, Hsu CH, Chang HW, Durazo A, Hwang LP, Garcia MA, Jiang ZK, Wu L, Lin YY, Tseng HR   A small MRI contrast agent library of gadolinium(III)-encapsulated supramolecular nanoparticles for improved relaxivity and sensitivity Biomaterials, 2011; 32(8): 2160-5.
Liu Y, Wang H, Kamei KI, Yan M, Chen KJ, Yuan Q, Shi L, Lu Y, Tseng HR   Delivery of Intact Transcription Factor by Using Self-Assembled Supramolecular Nanoparticles Angew Chem Int Ed Engl, 2011; 50(13): 3058-62.
Wang S, Liu K, Liu J, Yu ZT, Xu X, Zhao L, Lee T, Lee EK, Reiss J, Lee YK, Chung LW, Huang J, Rettig M, Seligson D, Duraiswamy KN, Shen CK, Tseng HR   Highly Efficient Capture of Circulating Tumor Cells by Using Nanostructured Silicon Substrates with Integrated Chaotic Micromixers Angew Chem Int Ed Engl, 2011; 50(13): 3084-8.
Kamei K, Sun J, Tseng HR, Damoiseaux R   Microfluidic image cytometry Methods Mol Biol, 2011; 706: 191-206.
Liu Kan, Lepin Eric J, Wang Ming-Wei, Guo Feng, Lin Wei-Yu, Chen Yi-Chun, Sirk Shannon J, Olma Sebastian, Phelps Michael E, Zhao Xing-Zhong, Tseng Hsian-Rong, Michael van Dam R, Wu Anna M, Shen Clifton K-F   Microfluidic-based 18F-labeling of biomolecules for immuno-positron emission tomography Molecular imaging, 2011; 10(3): 168-76, 1-7.
Vu Nam T, Yu Zeta T F, Comin-Anduix Begonya, Søndergaard Jonas N, Silverman Robert W, Chang Canny Y N, Ribas Antoni, Tseng Hsian-Rong, Chatziioannou Arion F   A beta-camera integrated with a microfluidic chip for radioassays based on real-time imaging of glycolysis in small cell populations Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 2011; 52(5): 815-21.
Chen Kuan-Ju, Wolahan Stephanie M, Wang Hao, Hsu Chao-Hsiung, Chang Hsing-Wei, Durazo Armando, Hwang Lian-Pin, Garcia Mitch A, Jiang Ziyue K, Wu Lily, Lin Yung-Ya, Tseng Hsian-Rong   A small MRI contrast agent library of gadolinium(III)-encapsulated supramolecular nanoparticles for improved relaxivity and sensitivity Biomaterials, 2011; 32(8): 2160-5.
Liu Yang, Wang Hao, Kamei Ken-ichiro, Yan Ming, Chen Kuan-Ju, Yuan Qinghua, Shi Linqi, Lu Yunfeng, Tseng Hsian-Rong   Delivery of intact transcription factor by using self-assembled supramolecular nanoparticles Angewandte Chemie (International ed. in English), 2011; 50(13): 3058-62.
Wang Shutao, Liu Kan, Liu Jian, Yu Zeta T-F, Xu Xiaowen, Zhao Libo, Lee Tom, Lee Eun Kyung, Reiss Jean, Lee Yi-Kuen, Chung Leland W K, Huang Jiaoti, Rettig Matthew, Seligson David, Duraiswamy Kumaran N, Shen Clifton K-F, Tseng Hsian-Rong   Highly efficient capture of circulating tumor cells by using nanostructured silicon substrates with integrated chaotic micromixers Angewandte Chemie (International ed. in English), 2011; 50(13): 3084-8.
Kamei Ken-ichiro, Sun Jing, Tseng Hsian-Rong, Damoiseaux Robert   Microfluidic image cytometry Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2011; 706(8): 191-206.
Wang Shutao, Owens Gwen E, Tseng Hsian-Rong   Nano "fly paper" technology for the capture of circulating tumor cells Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2011; 726(8): 141-50.
Liu Kan, Wang Hao, Chen Kuan-Ju, Guo Feng, Lin Wei-Yu, Chen Yi-Chun, Phung Duy Linh, Tseng Hsian-Rong, Shen Clifton K-F   A digital microfluidic droplet generator produces self-assembled supramolecular nanoparticles for targeted cell imaging Nanotechnology, 2010; 21(44): 445603.
Fang Cong, Wang Yanju, Vu Nam T, Lin Wei-Yu, Hsieh Yao-Te, Rubbi Liudmilla, Phelps Michael E, Müschen Markus, Kim Yong-Mi, Chatziioannou Arion F, Tseng Hsian-Rong, Graeber Thomas G   Integrated microfluidic and imaging platform for a kinase activity radioassay to analyze minute patient cancer samples Cancer research, 2010; 70(21): 8299-308.
Wang Hao, Liu Kan, Chen Kuan-Ju, Lu Yujie, Wang Shutao, Lin Wei-Yu, Guo Feng, Kamei Ken-ichiro, Chen Yi-Chun, Ohashi Minori, Wang Mingwei, Garcia Mitch André, Zhao Xing-Zhong, Shen Clifton K-F, Tseng Hsian-Rong   A rapid pathway toward a superb gene delivery system: programming structural and functional diversity into a supramolecular nanoparticle library ACS nano, 2010; 4(10): 6235-43.
Liu Kan, Chen Yi-Chun, Tseng Hsian-Rong, Shen Clifton Kwang-Fu, van Dam R Michael   Microfluidic device for robust generation of two-component liquid-in-air slugs with individually controlled composition Microfluidics and nanofluidics, 2010; 9(4-5): 933-943.
Sun Jing, Masterman-Smith Michael D, Graham Nicholas A, Jiao Jing, Mottahedeh Jack, Laks Dan R, Ohashi Minori, DeJesus Jason, Kamei Ken-ichiro, Lee Ki-Bum, Wang Hao, Yu Zeta T F, Lu Yi-Tsung, Hou Shuang, Li Keyu, Liu Max, Zhang Nangang, Wang Shutao, Angenieux Brigitte, Panosyan Eduard, Samuels Eric R, Park Jun, Williams Dirk, Konkankit Vera, Nathanson David, van Dam R Michael, Phelps Michael E, Wu Hong, Liau Linda M, Mischel Paul S, Lazareff Jorge A, Kornblum Harley I, Yong William H, Graeber Thomas G, Tseng Hsian-Rong   A microfluidic platform for systems pathology: multiparameter single-cell signaling measurements of clinical brain tumor specimens Cancer research, 2010; 70(15): 6128-38.
Jing Sun, Michael D. Masterman-Smith, Nicholas A. Graham, Jing Jiao, Jack Mottahedeh, Dan R. Laks, Minori Ohashi, Jason DeJesus, Ken-ichiro Kamei, Ki-Bum Lee, Hao Wang, Zeta T.F. Yu, Yi-Tsung Lu, Shuang Hou, Keyu Li, Max Liu, Nangang Zhang, Shutao Wang, Brigitte Angenieux, Eduard Panosyan, Eric R. Samuels, Jun Park, Dirk Williams, Vera Konkankit, David Nathanson, R. Michael van Dam, Michael E. Phelps, Hong Wu, Linda M. Liau, Paul S. Mischel, Jorge A. Lazareff, Harley I. Kornblum, William H. Yong, Thomas G. Graeber, and Hsian-Rong Tseng   A Microfluidic Platform for Systems Pathology: Multiparameter Single-Cell Signaling Measurements of Clinical Brain Tumor Specimens Cancer Reasearch, 2010; 70(15): 6128-6138 .
Sherman DJ, Kenanova VE, Lepin EJ, McCabe KE, Kamei KI, Ohashi M, Wang S, Tseng HR, Wu AM, Behrenbruch CP   A differential cell capture assay for evaluating antibody interactions with cell surface targets Anal Biochem, 2010; 401(2): 173-81.
Wang H, Chen KJ, Wang S, Ohashi M, Kamei K, Sun J, Ha JH, Liu K, Tseng HR   A small library of DNA-encapsulated supramolecular nanoparticles for targeted gene delivery Chem Commun (Camb), 2010; 46(11): 1851-3.
Cong Fang, Yanju Wang, Nam T. Vu, Wei-Yu Lin, Yao-Te Hsieh, Liudmilla Rubbi, Michael E. Phelps, Markus Müschen, Yong-Mi Kim, Arion F. Chatziioannou, Hsian-Rong Tseng, and Thomas G. Graeber   Integrated Microfluidic and Imaging Platform for a Kinase Activity Radioassay to Analyze Minute Patient Cancer Samples Cancer Research, 2010; 70(21): 8299-308.
Liu K, Chen YC, Tseng HR, Shen CK, van Dam RM   Microfluidic device for robust generation of two-component liquid-in-air slugs with individually controlled composition Microfluid Nanofluidics, 2010; 9(4-5): 933-43.
Kamei K, Ohashi M, Gschweng E, Ho Q, Suh J, Tang J, For Yu ZT, Clark AT, Pyle AD, Teitell MA, Lee KB, Witte ON, Tseng HR   Microfluidic image cytometry for quantitative single-cell profiling of human pluripotent stem cells in chemically defined conditions Lab Chip, 2010; 10(9): 1113-9.
Jung J, Solanki A, Memoli KA, Kamei K, Kim H, Drahl MA, Williams LJ, Tseng HR, Lee K   Selective inhibition of human brain tumor cells through multifunctional quantum-dot-based siRNA delivery Angew Chem Int Ed Engl, 2010; 49(1): 103-7.
Sherman David J, Kenanova Vania E, Lepin Eric J, McCabe Katelyn E, Kamei Ken-Ichiro, Ohashi Minori, Wang Shutao, Tseng Hsian-Rong, Wu Anna M, Behrenbruch Christian P   A differential cell capture assay for evaluating antibody interactions with cell surface targets Analytical biochemistry, 2010; 401(2): 173-81.
Kamei Ken-ichiro, Ohashi Minori, Gschweng Eric, Ho Quinn, Suh Jane, Tang Jinghua, For Yu Zeta Tak, Clark Amander T, Pyle April D, Teitell Michael A, Lee Ki-Bum, Witte Owen N, Tseng Hsian-Rong   Microfluidic image cytometry for quantitative single-cell profiling of human pluripotent stem cells in chemically defined conditions Lab on a chip, 2010; 10(9): 1113-9.
Wang Shutao, Chen Kuan-Ju, Wu Ting-Hsiang, Wang Hao, Lin Wei-Yu, Ohashi Minori, Chiou Pei-Yu, Tseng Hsian-Rong   Photothermal effects of supramolecularly assembled gold nanoparticles for the targeted treatment of cancer cells Angewandte Chemie (International ed. in English), 2010; 49(22): 3777-81.
Wang, S., Chen, K.J., Wu, T.H., Wang, H., Lin, W.Y., Ohashi, M., Chiou, P.Y., Tseng, H.R.   Photothermal Effects of Supramolecularly Assembled Gold Nanoparticles for the Targeted Treatment of Cancer Cells Angew Chem Int Ed Engl, 2010; 49(22): 3777-81.
Wang Hao, Chen Kuan-Ju, Wang Shutao, Ohashi Minori, Kamei Ken-ichiro, Sun Jing, Ha Ji Hoon, Liu Kan, Tseng Hsian-Rong   A small library of DNA-encapsulated supramolecular nanoparticles for targeted gene delivery Chemical communications (Cambridge, England), 2010; 46(11): 1851-3.
Jung Jongjin, Solanki Aniruddh, Memoli Kevin A, Kamei Ken-ichiro, Kim Hiyun, Drahl Michael A, Williams Lawrence J, Tseng Hsian-Rong, Lee KiBum   Selective inhibition of human brain tumor cells through multifunctional quantum-dot-based siRNA delivery Angewandte Chemie (International ed. in English), 2010; 49(1): 103-7.
Lin Wei-Yu, Wang Yanju, Wang Shutao, Tseng Hsian-Rong   Integrated Microfluidic Reactors Nano today, 2009; 4(6): 470-481.
Wang Yanju, Lin Wei-Yu, Liu Kan, Lin Rachel J, Selke Matthias, Kolb Hartmuth C, Zhang Nangang, Zhao Xing-Zhong, Phelps Michael E, Shen Clifton K F, Faull Kym F, Tseng Hsian-Rong   An integrated microfluidic device for large-scale in situ click chemistry screening Lab on a chip, 2009; 9(16): 2281-5.
Wang Y, Lin WY, Liu K, Lin RJ, Selke M, Kolb HC, Zhang N, Zhao XZ, Phelps ME, Shen CK, Faull KF, Tseng HR   An integrated microfluidic device for large-scale in situ click chemistry screening Lab Chip, 2009; 9(16): 2281-5.
Lin WY, Wang Y, Wang S, Tseng HR   Integrated Microfluidic Reactors Nano Today, 2009; 4(6): 470-81.
Zeta Tak For Yu, Ken-ichiro Kamei, Hiroko Takahashi, Chengyi Jenny Shu, Xiaopu Wang, George Wenfu He, Robert Silverman, Caius G. Radu, Owen N. Witte, Ki-Bum Lee and Hsian-Rong Tseng   Integrated microfluidic devices for combinatorial cell-based assays Biomedical Microdevices, 2009; 11(3): 547-555.
Wang S, Wang H, Jiao J, Chen KJ, Owens GE, Kamei K, Sun J, Sherman DJ, Behrenbruch CP, Wu H, Tseng HR   Three-dimensional nanostructured substrates toward efficient capture of circulating tumor cells Angew Chem Int Ed Engl, 2009; 48(47): 8970-3.
Yu Zeta Tak For, Kamei Ken-ichiro, Takahashi Hiroko, Shu Chengyi Jenny, Wang Xiaopu, He George Wenfu, Silverman Robert, Radu Caius G, Witte Owen N, Lee Ki-Bum, Tseng Hsian-Rong   Integrated microfluidic devices for combinatorial cell-based assays Biomedical microdevices, 2009; 11(3): 547-55.
Wang, H. Wang, S. Su, H. Chen, K. J. Armijo, A. L. Lin, W. Y. Wang, Y. Sun, J. Kamei, K. I. Czernin, J. Radu, C. G. Tseng, H. R.   A Supramolecular Approach for Preparation of Size-Controlled Nanoparticles Angew Chem Int Ed Engl, 2009; 48(24): 4344-4348.
Kamei, K. Guo, S. Yu, Z. T. Takahashi, H. Gschweng, E. Suh, C. Wang, X. Tang, J. McLaughlin, J. Witte, O. N. Lee, K. B. Tseng, H. R.   An integrated microfluidic culture device for quantitative analysis of human embryonic stem cells Lab Chip, 2009; 9(4): 555-63.
Wang Hao, Wang Shutao, Su Helen, Chen Kuan-Ju, Armijo Amanda Lee, Lin Wei-Yu, Wang Yanju, Sun Jing, Kamei Ken-ichiro, Czernin Johannes, Radu Caius G, Tseng Hsian-Rong   A supramolecular approach for preparation of size-controlled nanoparticles Angewandte Chemie (International ed. in English), 2009; 48(24): 4344-8.
Kamei Ken-Ichiro, Guo Shuling, Yu Zeta Tak For, Takahashi Hiroko, Gschweng Eric, Suh Carol, Wang Xiaopu, Tang Jinghua, McLaughlin Jami, Witte Owen N, Lee Ki-Bum, Tseng Hsian-Rong   An integrated microfluidic culture device for quantitative analysis of human embryonic stem cells Lab on a chip, 2009; 9(4): 555-63.
Wang Shutao, Wang Hao, Jiao Jing, Chen Kuan-Ju, Owens Gwen E, Kamei Ken-ichiro, Sun Jing, Sherman David J, Behrenbruch Christian P, Wu Hong, Tseng Hsian-Rong   Three-dimensional nanostructured substrates toward efficient capture of circulating tumor cells Angewandte Chemie (International ed. in English), 2009; 48(47): 8970-3.
Coti, K. K. Wang, Y. Lin, W. Y. Chen, C. C. Tak For Yu, Z. Liu, K. Shen, C. K. Selke, M. Yeh, A. Lu, W. Tseng, H. R.   A dynamic micromixer for arbitrary control of disguised chemical selectivity Chem Commun (Camb), 2008; (29): 3426-8.
Cotí Karla K, Wang Yanju, Lin Wei-Yu, Chen Chia-Chun, Tak For Yu Zeta, Liu Kan, Shen Clifton K-F, Selke Matthias, Yeh Anchi, Lu Weixing, Tseng Hsian-Rong   A dynamic micromixer for arbitrary control of disguised chemical selectivity Chemical communications (Cambridge, England), 2008; 48(29): 3426-8.
Hou Shuang, Wang Shutao, Yu Zeta T F, Zhu Nicole Q M, Liu Kan, Sun Jing, Lin Wei-Yu, Shen Clifton K-F, Fang Xiaohong, Tseng Hsian-Rong   A hydrodynamically focused stream as a dynamic template for site-specific electrochemical micropatterning of conducting polymers Angewandte Chemie (International ed. in English), 2008; 47(6): 1072-5.
S. Hou, S. Wang, Zeta T. F. Yu, Nicole Q. M. Zhu, K. Liu, J. Sun, W.-Y. Lin, Clifton K.-F. Shen, X. Fang, H.-R. Tseng   A Hydrodynamically Focused Stream as a Dynamic Template for Site-Specific Electrochemical Micropatterning of Conducting Polymers Angew. Chem. Int. Ed. , 2008; 47(6): 1072 - 1075.
Wang Yanju, Coti Karla K, Wang Jun, Alam Maksudul M, Shyue Jing-Jong, Lu Weixing, Padture Nitin P, Tseng Hsian-Rong   Individually addressable crystalline conducting polymer nanowires in a microelectrode sensor array Nanotechnology, 2007; 18(42): 424021.
Green JE, Choi JW, Boukai A, Bunimovich Y, Johnston-Halperin E, DeIonno E, Luo Y, Sheriff BA, Xu K, Shin YS, Tseng HR, Stoddart JF, Heath JR   A 160-Kilobit Molecular Electronic Memory Patterned at 1011 Bits per Square Centimeter Nature, 2007; 445: 414-417.
Sui, G. Lee, C. C. Kamei, K. Li, H. J. Wang, J. Y. Wang, J. Herschman, H. R. Tseng, H. R.   A microfluidic platform for sequential ligand labeling and cell binding analysis Biomed Microdevices, 2007; 9(3): 301-5.
Hou, S.; Shen, C. K.-F.; Zeta T. F. Yu, Wang, S.; Fang, X.; Tseng, H.-R   Hydrodynamically Focused Stream as a Dynamic Template for Electrochemical Growth of Single Conducting Polymer Nanowires Angew. Chem. Int. Ed, 2007; 46: 1-5.
Coti, K. K.; Wang, Y.; Wang, J.; Alam, M. M.; Shyue, J.-J.; Yeh, A.; Lu, W.; Padture, N. P.; Tseng, H.-R   Individually Addressable Crystalline Conducting polymer Nanowires in a Microelectrode Sensor Array Nanotechnology, 2007; 18: .
Sui Guodong, Lee Cheng-Chung, Kamei Ken-Ichiro, Li Hua-Jung, Wang Jin-Yi, Wang Jun, Herschman Harvey R, Tseng Hsian-Rong   A microfluidic platform for sequential ligand labeling and cell binding analysis Biomedical microdevices, 2007; 9(3): 301-5.
Green Jonathan E, Choi Jang Wook, Boukai Akram, Bunimovich Yuri, Johnston-Halperin Ezekiel, DeIonno Erica, Luo Yi, Sheriff Bonnie A, Xu Ke, Shin Young Shik, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser, Heath James R   A 160-kilobit molecular electronic memory patterned at 10(11) bits per square centimetre Nature, 2007; 445(7126): 414-7.
Ferrer Belén, Rogez Guillaume, Credi Alberto, Ballardini Roberto, Gandolfi Maria Teresa, Balzani Vincenzo, Liu Yi, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Photoinduced electron flow in a self-assembling supramolecular extension cable Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006; 103(49): 18411-6.
Clark, A. P. Cadby, A. J. Shen, C. K. Rubin, Y. Tolbert, S. H.   Synthesis and self-assembly of an amphiphilic poly(phenylene ethynylene) ionomer J Phys Chem B, 2006; 110(44): 22088-96.
Wang Jun, Bunimovich Yuri L, Sui Guodong, Savvas Stavros, Wang Jinyi, Guo Yaoyao, Heath James R, Tseng Hsian-Rong   Electrochemical fabrication of conducting polymer nanowires in an integrated microfluidic system Chemical communications (Cambridge, England), 2006; 45(29): 3075-7.
Wang Jinyi, Sui Guodong, Mocharla Vani P, Lin Rachel J, Phelps Michael E, Kolb Hartmuth C, Tseng Hsian-Rong   Integrated microfluidics for parallel screening of an in situ click chemistry library Angewandte Chemie (International ed. in English), 2006; 45(32): 5276-81.
Sui Guodong, Wang Jinyi, Lee Chung-Cheng, Lu Weixing, Lee Stephanie P, Leyton Jeffrey V, Wu Anna M, Tseng Hsian-Rong   Solution-phase surface modification in intact poly(dimethylsiloxane) microfluidic channels Analytical chemistry, 2006; 78(15): 5543-51.
Leung Ken C-F, Mendes Paula M, Magonov Sergei N, Northrop Brian H, Kim Sangcheol, Patel Kaushik, Flood Amar H, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Supramolecular self-assembly of dendronized polymers: reversible control of the polymer architectures through acid-base reactions Journal of the American Chemical Society, 2006; 128(33): 10707-15.
Balzani, V.; Clemente-León, M.; Credi, A.; Semeraro, M.; Venturi, M.; Tseng, H.-R.; Wenger, S.; Saha, S.; Stoddart, J. F.   A Comparison of Shuttling Mechanisms in Two Constitutionally Isomeric Bistable Rotaxane-Based Sunlight-Powered Nanomotors Aust. J. Chem, 2006; 59: 193-206.
Wang, J.; Bunimovich, Y. L.; Sui, G.; Savvas, S.; Guo, Y.; Heath, J. R.; Tseng, H.-R   Electrochemical Fabrication of Conducting Polymer Nanowires in an Integrated Microfluidic System Chem. Commun, 2006; 3075–3077.
Brough, B.; Northrop, B. H.; Schmidt, J. J.; Tseng, H.-R.; Houk, K. N.; Stoddart, J. F.; Ho, C.-M   Evaluation of Synthetic Linear Motor-molecule Actuation Energetics Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2006; 103: 8583-8588.
DeIonno, E.; Tseng, H.-R.; Harvey, D. D.; Stoddart, J. F.; Heath, J. R   Infrared Spectroscopic Characterization of [2]Rotaxane Molecular Switch Tunnel Junction Devices J. Phys. Chem. B, 2006; 110: 7609-7612.
Wang, J.; Sui, G.; Mocharla, V. P.; Lin, R. J.; Phelps, M. E.; Kolb, H. C.; Tseng H.-R   Integrated Microfluidics for Parallel Screening of In Situ Click Chemistry Library Angew. Chem. Int. Ed, 2006; 45: 5276 –5281.
Ferrer, B.; Rogez, G.; Credi, A.; Ballardini, R.; Gandolfi, M. T.; Balzani, V.; Liu, Y.; Tseng, H.-R   Photoinduced Electron Flow in a Self-Assembling Supramolecular Extension Cable Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2006; 103: 18411-18416.
Sui G, Tseng HR   Reactions in Hand Nano Today , 2006; 1: 6-7.
Sui G, Wang J, Lee CC, Lee SP, Leyton JV, Wu AM, Tseng HR   Solution-Phase Surface Modification in Intact Poly(dimethylsiloxane) Microfluidic Channels Anal. Chem, 2006; 78: 5543-5551.
Ken C.-F. Leung, Paula M. Mendes, Sergei N. Magonov, Brian H. Northrop, Sangcheol Kim, Kaushik Patel, Amar H. Flood, Hsian-Rong Tseng, and J. Fraser Stoddart   Supramolecular Self-Assembly of Dendronized Polymers: Reversible Control of the Polymer Architectures through Acid−Base Reactions J. Am. Chem. Soc, 2006; 128(33): 10707–10715.
Brough Branden, Northrop Brian H, Schmidt Jacob J, Tseng Hsian-Rong, Houk Kendall N, Stoddart J Fraser, Ho Chih-Ming   Evaluation of synthetic linear motor-molecule actuation energetics Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006; 103(23): 8583-8.
DeIonno Erica, Tseng Hsian-Rong, Harvey Desmond D, Stoddart J Fraser, Heath James R   Infrared spectroscopic characterization of [2]rotaxane molecular switch tunnel junction devices The journal of physical chemistry. B, 2006; 110(15): 7609-12.
Mendes Paula M, Lu Weixing, Tseng Hsian-Rong, Shinder Sam, Iijima Takahiro, Miyaji Masaaki, Knobler Charles M, Stoddart J Fraser   A soliton phenomenon in langmuir monolayers of amphiphilic bistable rotaxanes The journal of physical chemistry. B, 2006; 110(9): 3845-8.
Mendes, P. M.; Lu, W.; Tseng, H.-R.; Shinder, S.; Iijima, T.; Miyaji, M.; Knobler, C. M.; Stoddart, J. F.   A Soliton Phenomenon in Langmuir Monolayers of Amphiphilic Bistable Rotaxanes J. Phys. Chem. B, 2006; 110: 3845-3848.
Lee CC, Sui G, Elizarov A, Shu CJ, Shin YS, Doole AN, Stout D, Witte ON, Kolb HC, Satyamurthy N, Heath JR, Phelps ME, Quake SR, Tseng HR   MultiStep Synthesis of a Radiolabeled Imaging Probe using Integrated Microfluidics Science, 2005; 310: 1793-1796.
Lee Chung-Cheng, Sui Guodong, Elizarov Arkadij, Shu Chengyi Jenny, Shin Young-Shik, Dooley Alek N, Huang Jiang, Daridon Antoine, Wyatt Paul, Stout David, Kolb Hartmuth C, Witte Owen N, Satyamurthy Nagichettiar, Heath James R, Phelps Michael E, Quake Stephen R, Tseng Hsian-Rong   Multistep synthesis of a radiolabeled imaging probe using integrated microfluidics Science (New York, N.Y.), 2005; 310(5755): 1793-6.
Nrgaard K, Laursen BW, Nygaard S, Kjaer K, Tseng HR, Flood AH, Stoddart JF, Bjrnholm T   Structural evidence of mechanical shuttling in condensed monolayers of bistable rotaxane molecules Angewandte Chemie (International ed. in English) , 2005; 44(43): 7035-9.
Saha Sourav, Johansson Erik, Flood Amar H, Tseng Hsian-Rong, Zink Jeffrey I, Stoddart J Fraser   A photoactive molecular triad as a nanoscale power supply for a supramolecular machine Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2005; 11(23): 6846-58.
Nørgaard Kasper, Laursen Bo W, Nygaard Sune, Kjaer Kristian, Tseng Hsian-Rong, Flood Amar H, Stoddart J Fraser, Bjørnholm Thomas   Structural evidence of mechanical shuttling in condensed monolayers of bistable rotaxane molecules Angewandte Chemie (International ed. in English), 2005; 44(43): 7035-9.
Nguyen TD, Tseng HR, Celestre PC, Flood AH, Liu Y, Stoddart JF, Zink JI   A reversible molecular valve Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. , 2005; 102(29): 10029-34.
Liu Y, Flood AH, Bonvallet PA, Vignon SA, Northrop BH, Tseng HR, Jeppesen JO, Huang TJ, Brough B, Baller M, Magonov S, Solares SD, Goddard WA, Ho CM, Stoddart JF   Linear artificial molecular muscles Journal of the American Chemical Society. , 2005; 127(27): 9745-59.
Alam, M. M. Wang, J. Guo, Y. Lee, S. P. Tseng, H. R.   Electrolyte-gated transistors based on conducting polymer nanowire junction arrays J Phys Chem B, 2005; 109(26): 12777-84.
Nguyen Thoi D, Tseng Hsian-Rong, Celestre Paul C, Flood Amar H, Liu Yi, Stoddart J Fraser, Zink Jeffrey I   A reversible molecular valve Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005; 102(29): 10029-34.
Alam Maksudul M, Wang Jun, Guo Yaoyao, Lee Stephanie P, Tseng Hsian-Rong   Electrolyte-gated transistors based on conducting polymer nanowire junction arrays The journal of physical chemistry. B, 2005; 109(26): 12777-84.
Liu Yi, Flood Amar H, Bonvallet Paul A, Vignon Scott A, Northrop Brian H, Tseng Hsian-Rong, Jeppesen Jan O, Huang Tony J, Brough Branden, Baller Marko, Magonov Sergei, Solares Santiago D, Goddard William A, Ho Chih-Ming, Stoddart J Fraser   Linear artificial molecular muscles Journal of the American Chemical Society, 2005; 127(27): 9745-59.
Saha S, Johansson LE, Flood AH, Tseng HR, Zink JI, Stoddart JF   "A Photoactive Molecular Triad as a Nanoscale Power Supply for a Supramolecular Machine" Chem. Eur. J. , 2005; 11: early view: .
Jang SS, Jang YH, Kim YH, Goddard Iii WA, Flood AH, Laursen BW, Tseng HR, Stoddart JF, Jeppesen JO, Choi JW, Steuerman DW, Deionno E, Heath JR   Structures and properties of self-assembled monolayers of bistable [2]rotaxanes on Au (111) surfaces from molecular dynamics simulations validated with experiment Journal of the American Chemical Society. , 2005; 127(5): 1563-75.
Jang Seung Soon, Jang Yun Hee, Kim Yong-Hoon, Goddard Iii William A, Flood Amar H, Laursen Bo W, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser, Jeppesen Jan O, Choi Jang Wook, Steuerman David W, Deionno Erica, Heath James R   Structures and properties of self-assembled monolayers of bistable [2]rotaxanes on Au (111) surfaces from molecular dynamics simulations validated with experiment Journal of the American Chemical Society, 2005; 127(5): 1563-75.
Saha Sourav, Johansson L Erik, Flood Amar H, Tseng Hsian-Rong, Zink Jeffrey I, Stoddart J Fraser   Powering a supramolecular machine with a photoactive molecular triad Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2005; 1(1): 87-90.
Marchioni F, Venturi M, Ceroni P, Balzani V, Belohradsky M, Elizarov AM, Tseng HR, Stoddart JF   Complete charge pooling is prevented in viologen-based dendrimers by self-protection Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) , 2004; 10(24): 6361-8.
Marchioni Filippo, Venturi Margherita, Ceroni Paola, Balzani Vincenzo, Belohradsky Martin, Elizarov Arkadij M, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Complete charge pooling is prevented in viologen-based dendrimers by self-protection Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2004; 10(24): 6361-8.
Iijima Takahiro, Vignon Scott A, Tseng Hsian-Rong, Jarrosson Thibaut, Sanders Jeremy K M, Marchioni Filippo, Venturi Margherita, Apostoli Emanuela, Balzani Vincenzo, Stoddart J Fraser   Controllable donor-acceptor neutral [2]rotaxanes Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2004; 10(24): 6375-92.
Steuerman David W, Tseng Hsian-Rong, Peters Andrea J, Flood Amar H, Jeppesen Jan O, Nielsen Kent A, Stoddart J Fraser, Heath James R   Molecular-mechanical switch-based solid-state electrochromic devices Angewandte Chemie (International ed. in English), 2004; 43(47): 6486-91.
Flood Amar H, Peters Andrea J, Vignon Scott A, Steuerman David W, Tseng Hsian-Rong, Kang Seogshin, Heath James R, Stoddart J Fraser   The role of physical environment on molecular electromechanical switching Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2004; 10(24): 6558-64.
Vignon SA, Jarrosson T, Iijima T, Tseng HR, Sanders JK, Stoddart JF   Switchable neutral bistable rotaxanes Journal of the American Chemical Society. , 2004; 126(32): 9884-5.
Vignon Scott A, Jarrosson Thibaut, Iijima Takahiro, Tseng Hsian-Rong, Sanders Jeremy K M, Stoddart J Fraser   Switchable neutral bistable rotaxanes Journal of the American Chemical Society, 2004; 126(32): 9884-5.
Lee Isaac C, Frank Curtis W, Yamamoto Tohru, Tseng Hsian-Rong, Flood Amar H, Stoddart J Fraser, Jeppesen Jan O   Langmuir and Langmuir-Blodgett films of amphiphilic bistable rotaxanes Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 2004; 20(14): 5809-28.
Huang TJ, Brough B, Ho CM, Liu Y, Flood AH, Bonvallet PA, Tseng HR, Stoddart JF, Baller M, Magonov M   "A Nanomechanical Device Based on Linear Molecular Motors" Appl. Phys. Lett. , 2004; 85: 5391-5393.
Wang J, Chan S, Carlson SS, Luo Y, Ge G, Ries RS, Heath JR, Tseng HR   "Electrochemically Fabricated Polyaniline Nanoframework Electrode Junctions That Function as Resistive Sensors" Nano Lett. , 2004; 4: 1693-1697.
Huang TF, Tseng HR, Sha L, Lu W, Flood AH, Brough B, Yu B, Celestre PC, Chang PJ, Stoddart JF, Ho CM   "Mechanical Shuttling of Linear Motor-Molecules in Condensed Phased on Solid substrates" Nano Lett. , 2004; 4: 2065-2071.
Saha S, Johansson E, Flood AH, Tseng HR, Zink CI, Stoddart JF   "Powering a Supramolecular Machine with a Photoactive Molecular Triad" Small, 2004; 1: 87-90.
Iijima T, Vignon SA, Tseng HR, Jarrosson T, Sanders JKM, Marchioni F, Venturi M, Apostoli E, Balzani V, Stoddart JF   "Redox-Controllable Donor-Acceptor Neutral [2]Rotaxanes" Chem. Eur. J. , 2004; 10: 6375-6392.
Steuerman DW, Tseng HR, Peters AJ, Flood AH, Jeppesen JO, Nielsen KA, Stoddart JF, Heath JR   "The Dynamics of Molecular Mechanical Switches within Solid-State Polymer Electrolytes" Angew. Chem. Int. Ed. , 2004; 43: 6486-6491.
Flood AH, Peters AJ, Vignon SA, Steuerman DW, Tseng HR, Kang SK, Heath JR, Stoddart JF   "The Environmental Responsive Electrochemical Switching Mechanism Displayed by Bistable Donor-Acceptor Catenanes and Rotaxanes" Chem. Eur. J. , 2004; 10: 6558-6564.
Lee IC, Frank CW, Yamamoto T, Tseng HR, Flood AH, Stoddart JF, Jeppesen JO   Langmuir and Langmuir-Blodgett films of amphiphilic bistable rotaxanes Langmuir, 2004; 20(14): 5809-28.
Kang S, Vignon SA, Tseng HR, Stoddart JF   Molecular Shuttle Based on Tetrathiafulvalene Units and 1,5-Dioxynaphthalene Ring Systems Chem. Eur. J, 2004; (10): 2555-2564.
David W. Steuerman, Dr., Hsian-Rong Tseng, Dr., Andrea J. Peters, Dr., Amar H. Flood, Dr., Jan O. Jeppesen, Dr., Kent A. Nielsen, J. Fraser Stoddart, Prof., James R. Heath, Prof.   Molecular-Mechanical Switch-Based Solid-State Electrochromic Devices Angewandte Chemie International Edition, 2004; 43(47): 6486 - 6491.
Marchioni MV, Credi A, Balzani V, Belohradsky M, Elizarov AM, Tseng HR, Stoddart JF   Polyvalent Scaffold. Counting the Number of Seats Available for Eosin Guest Molecules in Viologen-Based Host Dendrimers J. Am. Chem. Soc. , 2004; (126): 568-573.
Tseng HR, Celestre PC, Perkins J, Jeppesen JO, Stoddart JF, Di Fabio PA, Ballardini R, Balzani V, Gandolfi MT, Venturi M   Redox-Controllable Amphiphilic [2]Rotaxanes Chem. Eur. J, 2004; (10): 155-172.
Tseng HR, Wu D, Fang NX, Zhang X, Stoddart JF   The Metastability of an Electrochemical Controlled Nanoscale Machine on Gold Surfaces ChemPhysChem, 2004; (5): 111-116.
Amar H. Flood, Dr., Andrea J. Peters, Dr., Scott A. Vignon, David W. Steuerman, Dr., Hsian-Rong Tseng, Dr., Seogshin Kang, James R. Heath, Prof., J. Fraser Stoddart, Prof.   The Role of Physical Environment on Molecular Electromechanical Switching Chemistry - A European Journal Chemistry - A European Journal, 2004; 10(24): 6558 - 6564.
Kang Seogshin, Vignon Scott A, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Molecular shuttles based on tetrathiafulvalene units and 1,5-dioxynaphthalene ring systems Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2004; 10(10): 2555-64.
Vignon Scott A, Wong Jason, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Helical chirality in donor-acceptor catenanes Organic letters, 2004; 6(7): 1095-8.
Vignon SA, Wong J, Tseng HR, Stoddart JF   Helical chirality in donor-acceptor catenanes Organic letters. , 2004; 6(7): 1095-8.
Hernandez R, Tseng HR, Wong JW, Stoddart JF, Zink JI   An operational supramolecular nanovalve Journal of the American Chemical Society, 2004; 126(11): 3370-1.
Hernandez Raquel, Tseng Hsian-Rong, Wong Jason W, Stoddart J Fraser, Zink Jeffrey I   An operational supramolecular nanovalve Journal of the American Chemical Society, 2004; 126(11): 3370-1.
Marchioni Filippo, Venturi Margherita, Credi Alberto, Balzani Vincenzo, Belohradsky Martin, Elizarov Arkadij M, Tseng Hsian-Rong, Stoddart J Fraser   Polyvalent scaffolds. Counting the number of seats available for eosin guest molecules in viologen-based host dendrimers Journal of the American Chemical Society, 2004; 126(2): 568-73.
Tseng Hsian-Rong, Vignon Scott A, Celestre Paul C, Perkins Julie, Jeppesen Jan O, Di Fabio Alberto, Ballardini Roberto, Gandolfi M Teresa, Venturi Margherita, Balzani Vincenzo, Stoddart J Fraser   Redox-controllable amphiphilic [2]rotaxanes Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2004; 10(1): 155-72.
Tseng Hsian-Rong, Wu Dongmin, Fang Nicholas Xuanlai, Zhang Xiang, Stoddart J Fraser   The metastability of an electrochemically controlled nanoscale machine on gold surfaces Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 2004; 5(1): 111-6.
Diehl MR, Steuerman DW, Tseng HR, Vignon SA, Star A, Celestre PC, Stoddart JF, Heath JR   Single-walled carbon nanotube based molecular switch tunnel junctions Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry. , 2003; 4(12): 1335-9.
Diehl Michael R, Steuerman David W, Tseng Hsian-Rong, Vignon Scott A, Star Alexander, Celestre Paul C, Stoddart J Fraser, Heath James R   Single-walled carbon nanotube based molecular switch tunnel junctions Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 2003; 4(12): 1335-9.
Yu Hongbin, Luo Yi, Beverly Kristen, Stoddart J Fraser, Tseng Hsian-Rong, Heath James R   The molecule-electrode interface in single-molecule transistors Angewandte Chemie (International ed. in English), 2003; 42(46): 5706-11.
Tseng HR, Vignon SA, Celestre PC, Stoddart JF, White AJP, Williams DJ   Dynamic Chemistry: Keen Selection in the Face of Stereochemical Diversity in Mechanically Bonded Compounds Chem. Eur. J. , 2003; (9): 543-556.
Bryce MR, Cooke G, Dunclairoir FMA, John P, Perepichka DF, Polwart N, Rotello VM, Tseng HR, Stoddart JF   Electrochemically Controllable Surfaces with Three-Pole Binding Properties J. Mater. Chem. , 2003; (13): 2111-2117.
Wu D, Yin X, Zhang X, Tseng HR, Stoddart JF   In Situ Infrared Spectroscopic Studies of Molecular Behavior in Nanoelectronic Devices IEEE-NANO , 2003; (2): 606-608.
Yamamoto T, Tseng HR, Stoddart JF, Balzani V, Credi A, Marchioni F, Venturi M   Redox-Induced Ring Shuttling and Evidence for Folded Structures in Long and Flexible Two-Station Rotaxanes Collect. Czech. Chem. Comm, 2003; (68): 1488-1514.
Yu H, Luo Y, Beverley K, Tseng HR, Stoddart JF, Heath JR   The Molecule / Electrode Interfaces in Single-Molecule Transistors Angew. Chem. Int. Ed, 2003; (42): 5706-5711.
Tseng HR, Vignon SA, Stoddart JF   Toward chemically controlled nanoscale molecular machinery Angewandte Chemie (International ed. in English) , 2003; 42(13): 1491-5.
Tseng Hsian-Rong, Vignon Scott A, Stoddart J Fraser   Toward chemically controlled nanoscale molecular machinery Angewandte Chemie (International ed. in English), 2003; 42(13): 1491-5.
Tseng Hsian-Rong, Vignon Scott A, Celestre Paul C, Stoddart J Fraser, White Andrew J P, Williams David J   Dynamic chirality: keen selection in the face of stereochemical diversity in mechanically bonded compounds Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2003; 9(2): 543-56.
Ballardini R, Balzani V, Clemente-Leon M, Credi A, Gandolfi MT, Ishow E, Perkins J, Stoddart JF, Tseng HR, Wenger S   Photoinduced electron transfer in a triad that can be assembled/disassembled by two different external inputs. Toward molecular-level electrical extension cables Journal of the American Chemical Society. , 2002; 124(43): 12786-95.
Ballardini Roberto, Balzani Vincenzo, Clemente-León Miguel, Credi Alberto, Gandolfi Maria Teresa, Ishow Eléna, Perkins Julie, Stoddart J Fraser, Tseng Hsian-Rong, Wenger Sabine   Photoinduced electron transfer in a triad that can be assembled/disassembled by two different external inputs. Toward molecular-level electrical extension cables Journal of the American Chemical Society, 2002; 124(43): 12786-95.
Luo Y, Collier PC, Jeppesen JO, Nielsen KA, Delonno E, Ho G, Perkins J, Tseng HR, Yamamoto T, Stoddart JF, Heath JR   Two-dimensional molecular electronics circuits Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry. , 2002; 3(6): 519-25.
Luo Yi, Collier Patrick C, Jeppesen Jan O, Nielsen Kent A, Delonno Erica, Ho Greg, Perkins Julie, Tseng Hsian-Rong, Yamamoto Tohru, Stoddart J Fraser, Heath James R   Two-dimensional molecular electronics circuits Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 2002; 3(6): 519-25.
Stoddart JF, Tseng HR   Chemical synthesis gets a fillip from molecular recognition and self-assembly processes Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. , 2002; 99(8): 4797-800.
Stoddart J Fraser, Tseng Hsian-Rong   Chemical synthesis gets a fillip from molecular recognition and self-assembly processes Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2002; 99(8): 4797-800.
Tseng HR, Lee CF, Yang LM, Luh TY   Umpolung of the Carbon-Sulfur Bonds. Novel Synthesis of Substituted Allenes from Propargylic Ditioacetals J. Org. Chem. , 1999; (64): 8582-8587.
Lin CT, Wang NJ, Tseng HR, Chou TC   Synthesis and Transannular Reactions of a Polycylic Compound Containing Three Parallel Face-to-Face Double Bonds J. Org. Chem, 1997; (62): 4857-4861.
Tseng HR, Chou TY   Regioselective Substitution Reactions of Zinc Sulfolenylates Tetrahedron Letts. , 1995; (36): 7105-7108.
Dong Jiantong, Jan Yu Jen, Cheng Ju, Zhang Ryan Y, Meng Meng, Smalley Matthew, Chen Pin-Jung, Tang Xinghong, Tseng Patrick, Bao Lirong, Huang Tzu-Yang, Zhou Dongjing, Liu Yupin, Chai Xiaoshu, Zhang Haibo, Zhou Anqi, Agopian Vatche G, Posadas Edwin M, Shyue Jing-Jong, Jonas Steven J, Weiss Paul S, Li Mengyuan, Zheng Guangjuan, Yu Hsiao-Hua, Zhao Meiping, Tseng Hsian-Rong, Zhu Yazhen   Covalent chemistry on nanostructured substrates enables noninvasive quantification of gene rearrangements in circulating tumor cells Science advances, 2019; 5(7): eaav9186.